Registration Fee

(Registration Deadline: 01 October 2014)

International participants

Please download Registration form from here.

On or Before October 01, 2014

Price

Early registration for regular participants

USD$300

Early registration for students

USD$250

Companion

USD$50

After October 01, 2014

Price

Registration for regular participants

USD$350

Registration for students

USD$300

Companion

USD$100

Domestic participants

Please download Registration form from here.

Bank Accounts Information

International payments

Beneficiary: IC Design Research and Education Center (ICDREC)
Beneficiary Address: 7th Floor VNU Main Office Building, 6th Quarter, Linh Trung Ward,
Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Vietnam.
TEL: +84(8)37 242 171
Bank Account:
Bank Name: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (VietinBank)
Branch: Thu Duc Branch
Bank Address: 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Vietnam
SWIFT: ICBVVNVX 947
Account No.: 102020000060773

Domestic payments

Người thụ hưởng: Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch (ICDREC)
Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank)- Chi nhánh Thủ Đức
Địa chỉ: số 1 đường Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Số tài khoản: 102010000531360